COVID-19: A MESSAGE TO ALL ENTREPRENEURS IN NEED OF HELP

By: Frank Verbeek

 

Beste IMPROVED-relatie,
 

Wij verkeren met elkaar in crisistijd. Alles dat vorige maand nog zeker leek, is nu op z’n best onzeker maar in veel gevallen niet meer zoals het was. Hele markten zijn ineens tot stilstand gekomen. Andere markten zijn cruciaal om ons gezond te maken, te voeden of daarin te helpen. Hoe alles er na de crisis uit zal zien is nu nog niet te zeggen.
 

De Nederlandse overheid heeft toegezegd het bedrijfsleven te helpen. De maatregelen zijn ongekend vergaand en zijn voor vele bedrijven noodzakelijk om te kunnen overleven. Kerngezonde bedrijven die op korte termijn in grote problemen zouden komen als er voor hen geen financieel vangnet zou zijn. Wij denken dat het een goede zaak is dat het vangnet wordt benut door alle bedrijven die hier behoefte aan hebben.
Wij blijven niet langs de zijlijn staan. Wij hebben de kennis in huis om onze cliënten ook in deze moeilijke tijden te kunnen helpen. Daarom sturen wij u een overzicht van de regelingen die in Nederland beschikbaar zijn gekomen. Deze zijn voor een deel relatief simpel en duidelijk. Maar voor twee regelingen zijn de spelregels ingewikkelder, namelijk de BMKB-regeling en de GO-faciliteit. Voor deze faciliteiten kunnen wij u in het bijzonder van dienst zijn. Beide regelingen worden verstrekt via een beperkt aantal banken die in Nederland actief zijn.In beginsel lopen deze regelingen via ieders huisbankier. Deze bank zal dan ook de beoordeling van de financieringsaanvraag doen.

 

De Borgstelling MKB-regeling (BMKB) is opgehoogd naar borgstellingen tot EUR 1,5 miljoen (totale financiering EUR 2 miljoen) met een effectieve borgstelling over 77,5% van de financiering. De regeling is nog niet uitgewerkt, zoals maandag jl. nog te lezen was in het FD
 

De GO-faciliteit is opgehoogd naar maximaal EUR 150 miljoen (dit is ook de maximale financiering onder de regeling) met een effectieve borgstelling door de overheid van 50%. Vooralsnog is er verder niets gepubliceerd over aanvullende of aangepaste voorwaarden.
Voor beide regelingen geldt dat er niet expliciet wordt gesteld dat bepaalde sectoren wel of niet worden geholpen, maar ons inziens zal er wél moeten worden uitgelegd wat de effecten van de crisis op het bedrijf zijn en hoe verwacht wordt hiervan te kunnen herstellen. 


Wij sturen u graag een overzicht van alle tot nu toe bekende regelingen en staan u graag bij in het verder onderzoeken van het nut en de toepasbaarheid voor u. Bel daarvoor met uw vertrouwde IMPROVED-adviseur!
 

Met vriendelijke groet,

 

Frank Verbeek
Managing Partner

verbeek@improvedcf.com